Tầm nhìn - Sứ mệnh
  1.         Giới thiệu

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Rồng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, cung cấp các giải pháp trong việc quản lý Giáo dục & Đào tạo và cung cấp các gói dịch vụ cho doanh nghiệp.

Sản phẩm của chúng tôi:

 

SaiRong_Quiz: Giải pháp cung cấp công cụ quản lý đồng bộ các hoạt động liên quan tới quản lý bộ câu hỏi, bộ đề thi, tổ chức thi trắc nghiệm của ngành giáo dục từ Sở GD&ĐT đến các phòng GD&ĐT và các Trường học các cấp. 

 

SaiRong_Study: Giải pháp tổng thể dung quản lý từ Mẫu giáo – Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

 

Quản lý Tài sản: Giải pháp tổng thể quản lý tài sản của các trường và các dịch vụ cho các doanh nghiệp.  

  1.      Tầm nhìn

 

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp quản trị tiên tiến và toàn diện trong việc quản lý môi trường giáo dục và cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp.

  1.            Sứ mệnh

Mang đến cho Trường học các giải pháp công ngh tiên tiến, chất lượng, hiện đại phù hợp với môi trường giảng dạy.

Mang đến tiện ích và hiệu quả cho người dùng và công tác quản lý.

Xóa bỏ khoảng cách trong công tác quản lý giữa thành thị và nông thôn.

  1.             Lời ngỏ

Trong nhiều năm qua, các trường đã áp dụng Công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý và điều hành nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Ở đây áp dụng nhưng không hiệu quả là do sự ứng dụng chưa đồng bộ các khâu quản lý nhà trường. Chúng ta chưa đưa ra giải pháp tổng thể để quản lý các vấn đề trong nhà trường, các hoạt động ứng dụng còn mang tính chất riêng lẻ, tự bột phát từ các đơn vị trong nhà trường và chưa nhìn thấy hết các vấn đề tổng thể cần tin học hóa trong nhà trường để phục vụ cho công tác quản lý và ứng dụng đến từng đối tượng như CB-CBV-GV, sinh viên, phụ huynh và cộng đồng.