Thông tin sản phẩm SaiRong_Study

Thông tin sản phẩm : SaiRong_Study

Thông tin giá sản phẩm :

Sản phẩm SaiRong_Study là một giải pháp quản lý dành cho khối ngành giáo dục mức phí triển khai có phạm vi từ  9 tỷ đến 24 tỷ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng các phân hệ module mà đơn vị chọn để triển khai.

Liên hệ thông tin để nhận báo giá : sairong.info@gmail.com

------------------------------------

CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SỞ GD&ĐT

  1. Hệ thống hành chính điện tử

Quản lý thông báo

Quản lý lịch sự kiện

Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung trong Sở

Quản lý email, tin nhắn nội bộ

Quản lý danh bạ điện tử: Tra cứu thông tin danh bạ

2. Dành cho Phòng giáo dục Mầm non

Thống kê giáo dục mầm non

Thống kê số liệu trường lớp

Thống kê sĩ số lớp học

Tổng quan phát triển giáo dục mầm non

Thống kê về trường, nhóm, lớp

Thống kê về đội ngũ cán bộ quản lý

Thống kê về giáo viên mẫu giáo

Số liệu tổng hợp học sinh

Số liệu giáo viên nhà trẻ nhân viên

Số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia

Số liệu sân chơi - nhà vệ sinh – thiết bị - ứng dụng công nghệ thông tin.

Báo cáo hỗ trợ ăn trưa

Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

3. Dành cho Phòng giáo dục Tiểu học

Kế hoạch dạy học, đoàn, đội.

Thống kê chi tiết học sinh thôi học.

Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Số liệu về kiểm định chất lượng giáo dục.

Báo cáo tổng hợp học sinh.

4. Dành cho Phòng giáo dục Trung học

Kế hoạch dạy học, đoàn đội.

Báo cáo tổng hợp học sinh, xếp loại học lực, hạnh kiểm

Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc

Thống kê bồi dưỡng hè

Thống kê về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Thống kê phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia

Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

5. Dành cho Trung tâm giáo dục thường xuyên

Kế hoạch dạy học, đoàn đội

Số liệu tổng hợp học sinh

Thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực

Thống kê tình hình kỷ luật học sinh

Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc

Thống kê bồi dưỡng hè

6. Hệ thống quản lý công tác nhân sự toàn ngành

6.1. Thông tin nhân sự

Danh sách nhân sự

Hồ sơ nhân sự

Hợp đồng nhân sự

6.2. Quản lý các quyết định của nhân sự

Quản lý danh sách quyết định

Bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ việc.

Bổ nhiệm tổ trưởng/khối trưởng

6.3. Thống kê

Thống kê nhân sự đơn vị

Thống kê trình độ nhân sự

Báo cáo trình độ theo phân công nhiệm vụ

7. Hệ thống quản lý Cơ sở vật chất

Quản lý thông tin cơ sở vật chất

Thống kê phòng học

Thống kê cơ sở vật chất

8. Hệ thống quản lý mạng lưới trường lớp

Hiển thị địa điểm các trường trên bản đồ

Thống kê số liệu điểm trường

Thống kê số liệp phòng học

Thống kê số liệu học sinh

Thống kê số liệu nhân sự

Thống kê số liệu CSVC

 

CHỨC NĂNG DÀNH CHO PHÒNG GD&ĐT

 1. Hệ thống hành chính điện tử

Quản lý thông báo, sự kiện

Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung

Quản lý email, tin nhắn nội bộ

Quản lý danh bạ điện tử: Tra cứu danh bạ

2. Dành cho Tổ giáo dục Mầm non

Thống kê giáo dục mầm non

Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học

Thống kê số liệu trường lớp

Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Số liệu về số lượng trẻ

Số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia

Số liệu sân chơi ngoài trời - nhà bếp - nhà vệ sinh

Báo cáo tổng hợp học sinh

Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

3. Dành cho Tổ giáo dục Tiểu học

Quản lý Kế hoạch dạy học, đoàn đội

Thiết lập Kế hoạch dạy học chi tiết

Báo cáo tổng hợp học sinh

Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia

Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học

4. Dành cho Tổ giáo dục Trung học

Quản lý kế hoạch dạy học

Thiết lập Kế hoạch dạy học chi tiết

Báo cáo tổng hợp học sinh, đoàn đội

Thống kê xếp loại học lực, hạnh kiểm

Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc

Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia

Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

5. Hệ thống Quản lý công tác nhân sự tại Phòng giáo dục

5.1. Thông tin nhân sự

Danh sách nhân sự

Hồ sơ nhân sự

5.2. Quản lý các quyết định của nhân sự

Quản lý danh sách quyết định

Bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, Khen thưởng, Kỷ luật

5.3. Thống kê

Thống kê nhân sự đơn vị

Thống kê trình độ nhân sự

6. Hệ thống Quản lý Cơ sở vật chất tại Phòng giáo dục

Quản lý thông tin cơ sở vật chất

 

CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG MẦM NON

 1. Hệ thống hành chính điện tử

Quản lý thông báo, sự kiện

Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung

Quản lý email, tin nhắn

Quản lý danh bạ, tra cứu thông tin danh bạ

2. Quản lý Hồ sơ học sinh

Hồ sơ học sinh mầm non

Xếp lớp, chuyển lớp, chuyển trường

3. Quản lý tổ chức học tập

Mở lớp đầu năm

Thời khóa biểu

4. Quản lý sức khỏe, y tế

Theo dõi sức khỏe của từng học sinh.

Quản lý nhật ký sức khỏe của học sinh.

Bảng tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng của trẻ.

5. Quản lý về Cơ sở vật chất

Quản lý thông tin cơ sở vật chất

6. Quản lý thông tin nhân sự

6.1. Thông tin nhân sự

Danh sách nhân sự

Hồ sơ nhân sự

6.2. Quản lý các quyết định của nhân sự

Quản lý danh sách quyết định

Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật.

6.3. Thống kê

Thống kê nhân sự đơn vị

7. Cổng thông tin giành cho phụ huynh

Hồ sơ học sinh, tin tức  

8. Cổng thông tin giành cho học sinh

Hồ sơ học sinh, tin tức

 

CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC

 1. Hệ thống hành chính điện tử

Quản lý thông báo, sự kiện

Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung

Quản lý email, tin nhắn, danh bạ

2. Quản lý tuyển sinh đầu vào

Quản lý tạo đợt tuyển sinh

Quản lý hồ sơ tuyển sinh tiểu học

Quản lý xét tuyển

Quản lý danh sách học sinh trúng tuyển

3. Quản lý Hồ sơ học sinh

Hồ sơ học sinh

Điểm danh

Xếp lớp, chuyển lớp, chuyển trường

Danh sách học sinh thôi học

Danh sách học sinh miễn môn học

4. Quản lý kế hoạch dạy học Giáo viên

Kế hoạch lớp học năm học

Phân kế hoạch dạy học

5. Quản lý về thời khóa biểu

Danh sách thời khóa biểu

Xếp thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp học

Thời khóa biểu giáo viên

Thời khóa biểu toàn trường

6. Quản lý tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập (theo thông tư 22)

Nhận xét thường xuyên của giáo viên

Đánh giá năng lực, phẩm chất

Đánh giá môn học và hoạt động giáo dục

7. Quản lý sức khỏe, y tế

Theo dõi sức khỏe của từng học sinh.

Quản lý y bạ điện tử

8. Quản lý về Cơ sở vật chất

Quản lý thông tin cơ sở vật chất

Thống kê cơ sở vật chất khác

9. Quản lý thông tin nhân sự

9.1. Thông tin nhân sự

Danh sách nhân sự

Hồ sơ nhân sự

9.2. Quản lý các quyết định của nhân sự

Quản lý danh sách quyết định

Quyết định bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nâng bậc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, chấm dựt hợp đồng.

9.3. Thống kê

Thống kê nhân sự đơn vị

Thống kê trình độ nhân sự, dự kiến tăng lương

Thống kê số lượng nhân sự đã nghỉ hưu

10. Quản lý giao bài tập về nhà khối tiểu học

Giao bài tập cho lớp học

Theo dõi, đánh giá kết quả làm bài tập của học sinh

11. Cổng thông tin

Dành cho học sinh, phụ huynh

12. Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi tiểu học

Quản lý và khởi tạo kỳ thi, hội đồng

Quản lý môn thi, địa điểm, phòng thi

Đăng ký thí sinh dự thi

Khoá danh sách dự thi

Đánh số báo danh thí sinh

Đánh phách, dồn túi bài thi

Nhập điểm thi theo số phách

Xất danh sách điểm theo hội đồng thi

Xuất danh sách điểm theo phòng thi

Xuất phiếu báo điểm cho thí sinh

 

CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 1. Hệ thống hành chính điện tử

Quản lý thông báo, sự kiện

Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung

Quản lý email, tin nhắn, danh bạ

2. Quản lý tuyển sinh đầu vào

Quản lý tạo đợt tuyển sinh

Quản lý hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển

Quản lý danh sách học sinh trúng tuyển

3. Quản lý Hồ sơ học sinh

Hồ sơ học sinh

Điểm danh, xét lên lớp, chuyển lớp

Đăng ký vào lớp 6

Xếp học sinh vào lớp 6

Xác nhận chuyển trường

Tiếp nhận học sinh chuyển trường

4. Quản lý kế hoạch dạy học Giáo viên

Phân kế hoạch dạy học lớp học

5. Quản lý về thời khóa biểu

Danh sách thời khóa biểu

Xếp thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp học

Thời khóa biểu giáo viên

Thời khóa biểu toàn trường

6. Quản lý học vụ (tổ chức học tập, đánh giá học tập, )

Quản lý điểm kỳ 1, kỳ 2

Quản lý điểm tổng kết năm

Quản lý thi lại

6.5. Quản lý điểm học sinh chuyển trường

Nhập xếp loại học sinh chuyển trường

Nhập điểm học sinh chuyển trường

7. Quản lý về Cơ sở vật chất

Quản lý thông tin cơ sở vật chất

Thống kê cơ sở vật chất

8. Quản lý thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự

Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật, về hưu, nghỉ việc.

Thống kê nhân sự đơn vị

Thống kê trình độ nhân sự

9. Quản lý giao bài tập về nhà khối THCS, THPT

Giao bài tập cho lớp

Theo dõi, đánh giá kết quả làm bài tập của học sinh

Thống kê giao bài tập về nhà

10. Cổng thông tin

Cổng thông tin giành cho học sinh, phụ huynh

11. Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh cấp THCS, THPT

Quản lý và khởi tạo kỳ thi

Quản lý và khởi tạo hội đồng thi

Quản lý môn thi

Quản lý địa điểm thi

Quản lý và khởi tạo phòng thi

Đăng ký thí sinh dự thi

Khoá danh sách dự thi

Đánh số báo danh thí sinh

Đánh phách, dồn túi bài thi cho thí sinh dự

Nhập điểm thi theo số phách

Xét nguyện vọng 1, 2, 3 (với tuyển sinh đầu cấp)

12. Công bố điểm thi THPT

Import danh sách điểm THPT

Tra cứu điểm theo số báo danh

Hiển thị kết quả

Xem phổ điểm theo môn thi

13. Tra cứu văn bằng THPT

Cập nhật văn bằng THPT học sinh

Tra cứu văn bằng theo họ tên

Hiển thị thông tin văn bằng

 TÍCH HỢP DỮ LIỆU

Tích hợp CSDL Ngành của Bộ GD&ĐT

Tích hợp với các phần mềm khác